Kursy językowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych MON

Studium Języków Obcych prowadzi specjlistyczne kursy językowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych MON, jak również dla pracowników cywilnych naszej Uczelni.

Kursy dla potrzeb wojska prowadzone są zgodne z "Planem kształcenia kursowego żołnierzy zwodowych w kraju", zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. Jednostki delegujące żołnierzy na kursy nie ponoszą kosztów kursu lub egzminów, wszystkie świadczenia są opłacane z budżetu centralnego MON. W kursach uczestniczą wyłącznie słuchacze skierowani przez DKiSzW MON. Studium prowadzi kursy językowe na pięciu poziomach zaawansowania:

    poziom 3 - 665 godzin
    poziom 2 - 635 godzin
    poziom 1 - 500 godzin

Każdy z kursów jest kursem stacjonarnym, trwa trzy miesiące (czyli trymestr) i obejmuje swoim zakresem około 360 godzin dydaktycznych. Od roku akademickiego 2016/2017 WAT nie prowadzi egzaminów w trybie eksternistycznym.