Kursy językowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych MON

 

Studium Języków Obcych prowadzi specjalistyczne kursy językowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych MON, jak również dla pracowników cywilnych naszej Uczelni.

Kursy dla potrzeb wojska prowadzone są zgodne z "Planem kształcenia kursowego żołnierzy zwodowych w kraju", zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. Jednostki delegujące żołnierzy na kursy nie ponoszą kosztów kursu lub egzminów, wszystkie świadczenia są opłacane z budżetu centralnego MON. W kursach uczestniczą wyłącznie słuchacze skierowani przez DKiSzW MON. Studium prowadzi kursy językowe na trzech poziomach zaawansowania:

 

    poziom 3 - 620 godzin
    poziom 2 - 590 godzin
    poziom 1 - 590 godzin

 

Każdy z kursów jest kursem stacjonarnym, trwa około 4 m-ce. Od roku akademickiego 2016/2017 WAT nie prowadzi egzaminów w trybie eksternistycznym.