Doktoranci !

Egzaminy doktorskie z języka angielskiego odbywają się wyłącznie w budynku klubu WAT, w siedzibie SJOWAT ( ul. gen Sylwestra Kaliskiego 25A ).

1. Na egzamin kandydat przynosi:
   a) streszczenie pracy na stronę A4,
   b) protokół.

2. Pytania zadawane na egzaminie dotyczą:
   a) pracy doktorskiej,
   b) kariery kandydackiej,
   c) bieżących wydarzeń politycznych i społecznych.