W dobie globalizacji znajomość języka angielskiego jest koniecznością, której dzisiaj nikt już nie ośmieli się zakwestionować. Poziomem zapewniającym komunikację w języku angielskim jest poziom B2, wg Rady Europy. W sylwetkę absolwenta naszej Uczelni wpisana jest więc taka umiejętność. Fakt władania językiem obcym na ww. poziomie staje się stopniowo rzeczywistością wśród polskiej młodzieży. Co więcej, coraz częściej kartą przetargową w poszukiwaniu dobrego miejsca pracy staje się znajomość drugiego języka obcego.

Studium Języków Obcych wychodzi naprzeciw wymogom przyszłego studenta WAT i jeśli w momencie rozpoczęcia studiów w uczelni, student posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2 to:

  • uczestniczy w tzw. lektoratach tematycznych języka angielskiego lub uczęszcza na inny język obcy (francuski, niemiecki, rosyjski).


Lektorat z drugiego języka obcego umożliwi poznanie go na poziomie co najmniej B1 (czyli średnim).

Nasz student może również uczestniczyć w zajęciach: Kultura Języka Polskiego, podczas których:

  • zdobędzie wiedzę z zakresu poprawności współczesnego języka polskiego stanowiącą główny składnik ogólnej kultury Polaka, co spowoduje świadome i pełne treści posługiwanie się językiem rodzimym;
  • dokonane zostanie omówienie zasad z dziedziny semantyki, frazeologii, składni oraz fonetyki;
  • udoskonali techniki wysławiania się za pomocą odpowiednich ćwiczeń.