Zajęcia języka niemieckiego i rosyjskiego dla studentów I roku (studia cywilne, stacjonarne) Wydziału Elektroniki i Wydziału Cybernetyki

odbywają się w terminie zajęć języka angielskiego:

 

- środa 17.35 – studenci WEL, IOE.

- środa 19.25 – studenci WCY

 

Przy rejestracji na zajęcia grupy Języka Obcego Międzywydziałowego (JOM) nie będą dostępne dla studentów I roku WEL i WCY. Studenci WEL i WCY rejestrują się do grup dedykowanych dla wydziału.