HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ JĘZYK OBCY

ROK AKADEMICKI 2020/21

zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i egzamin B2

STUDIA  STACJONARNE  I  NIESTACJONARNE  CYWILNE

 

 

SESJA POPRAWKOWA- FINAL TEST - zaliczenie ostatniego semestru lektoratu

13.09.2021 (poniedziałek)  godz.15.45-16.30 /9 godzina lek./  WML, WME, WLO

                                           godz.16.40-17.25 /10 godzina lek./ WTC, WCY, WEL, WIG, IOE.

 

SESJA POPRAWKOWA - EGZAMIN USTNY B2

13.09.2021 (poniedziałek) od godz.17.35 /11-12 godzina lek./

 

POPRAWKA DLA ZAREJESTROWANYCH WARUNKOWO          

20.12.2021 (poniedziałek) od godz.17.35 /11-12 godzina lek./ zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i egzamin ustny B2