Kandydaci na 1 rok studiów wojskowych, którzy nie zdawali języka angielskiego na maturze oraz kandydaci na 2. rok studiów wojskowych muszą przystąpić do egzaminu wstępnego, który odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 o godz. 9.00 w SJO WAT ( budynek Klub WAT ).  Egzamin określi poziom znajomości  języka angielskiego. 

Egzamin składać się będzie z:

1. Gramatyczno – słownikowego testu wyboru – 40 elementów z trzema wariantami odpowiedzi /80 pkt.
2. Listu formalnego / nieformalnego na 150 – 200 słów / 20 pkt.

Przykładowe testy i tematy listów w załączeniu poniżej. 

Proponujemy również sprawdzenie się testem diagnostycznym dla kandydatów na studia cywilne. 

Z egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów rekrutacyjnych.

Minimalna wymagana liczba punktów rekrutacyjnych - 6.

Pliki do pobrania: