UWAGA ! W tym roku akademickim egzamin B2 jest egzaminem ustnym, odbywa się na zajęciach i jest traktowany jako pierwszy termin w sesji zasadniczej
 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – JĘZYK OBCY

ROK AKADEMICKI 2018/19

zaliczenie pisemne ostatniego semestru lektoratu i egzamin B2

EGZAMIN B 2 – STUDIA STACJONARNE CYWILNE

SESJA ZASADNICZA

GRUPY T6/ M6

 1. Final test zajęcia nr 11- 24.V.2019 (9/10)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 12 (31.V.2019), 13 (07.VI.2019), 14 (14.VI.2019)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019 -9/10)

GRUPY P7

 1. Final test zajęcia nr 11 (24.V.2019 -1/2)
 2. Zajęcia nr 12 - 24.V.2019 (9/10) odwołane
 3. Egzamin B2 zajęcia nr 13 (31.V.2019), 14 (07.VI.2019)
 4. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019)

GRUPY R7/ Z7

 1. Final test zajęcia nr 12 (24.V.2019)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 13 (31.V.2019), 14 (07.VI.2019)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019)

GRUPY I6/H6/K67

 1. Final test zajęcia nr 12 (28.V.2019)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 13 (04.VI.2019), 14 (11.VI.2019)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (18.VI.2019)

GRUPY F6

 1. Final test zajęcia nr 12 (07.VI.2019)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 13 (14.VI.2019 - 3/4), 14 (14.VI.2019 - 9/10)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019 - 11/12)

GRUPY C6 N6

 1. Final test zajęcia nr 11 (31.V.2019)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr12 13 14 (07.VI.2019)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019)

GRUPY A6/ L6/ S6

 1. Final test zajęcia nr 12- 31.V.2019
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 13 (07.VI.2019), 14 (07.VI.2019 – 9/10)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019)

GRUPY B6/ G6

 1. Final test zajęcia nr 11 (24.V.2019)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 12 (31.V.2019), 13 (31.V.2019 – 9/10), 14 (07.VI.2019)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (14.VI.2019)

GRUPY E6/ D6 / W6

 1. Final test zajęcia nr 11 (28.V.2019 - 13/14)
 2. Egzamin B2 zajęcia nr 12 (04.VI.2019), 13 (04.VI.2019 – 13/14), 14 (11.VI.2019)
 3. Final test dla nb zajęcia nr 15 (18.VI.2019) 

POPRAWKA :        

09.09.2019 (poniedziałek)   13.30 zaliczenie semestru 14.00 egzamin B2 

POPRAWKA DLA ZAREJESTROWANYCH WARUNKOWO        

6.12.2019 (piątek)                 15.00 zaliczenie semestru 15.30 egzamin B2

EGZAMIN STANAG 2 DLA PODCHORĄŻYCH NABORU 2016

24.06.2019 (poniedziałek)     9.00 – 14.00 egzamin pisemny i ustny 

EGZAMIN B 2 – STUDIA NIESTACJONARNE

SESJA ZASADNICZA

Lp.

GRUPA

ZAJĘCIA nr 12

Pisemne zaliczenie semestru

ZAJĘCIA nr 13

Egzamin B2

ZAJĘCIA nr 14

Egzamin B2

ZAJĘCIA nr 15

Pisemne zal. sem. dla nieobecnych na zajęciach 12

1.

D6E1N1

E6M1N1

11.05.2019 r.

25.05.2019 r.

25.05.2019 r.

02.06.2019 r.

2.

 

  P7M1N1

25.05.2019 r.

01.06.2019 r.

15.06.2019 r.

22.06.2019 r.

3.

 

R7O1N1

02.06.2019 r.

02.06.2019 r.

16.06.2019 r.

16.06.2019 r.

4.

A6P1N1

L6S1N1

02.06.2019 r.

16.06.2019 r.

16.06.2019 r.

23.06.2019 r.

5.

I6B1N1

I6B2N1

K6S1N1

12.05.2019 r.

19.05.2019 r.

02.06.2019 r.

16.06.2019 r.

6.

M6S1N1

M6B1S1

01.06.2019 r.

01.06.2019 r.

15.06.2019 r.

22.06.2019 r.

7.

 

T6C1N1

15.06.2019 r.

15.06.2019 r.

22.06.2019 r.

22.06.2019 r.

8.

 

F6P1N1

27.04.2019 r.

27.04.2019 r.

11.05.2015 r.

18.05.2019 r.

9.

 

C6N1N1

12.05.2019 r.

19.05.2019 r.

02.06.2019 r.

16.06.2019 r.

10.

 

G6P1N1

26.05.2019 r.

16.06.2019 r.

30.06.2019 r.

30.06.2019 r.

11.

B6B1N1

B6B2N1

B6K1N1

02.06.2019 r.

16.06.2019 r.

16.06.2019 r.

30.06.2019 r.

 

POPRAWKA          

13.09.2019 (piątek)               15.00 zaliczenie semestru 15.30 egzamin B2

POPRAWKA DLA ZAREJESTROWANYCH WARUNKOWO          

6.12.2019 (piątek)                 15.00 zaliczenie semestru 15.30 egzamin B2    

TERMIN DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH POWTARZAJĄCYCH ROK PO UPRZEDNIM ZAREJESTROWANIU SIĘ TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE SJO DO 30.05.2019 /czwartek/

3.06.2019 (poniedziałek)               15.00 zaliczenie semestru 15.30 egzamin B2 

Istnieje też możliwość dołączenia do grupy rok niżej zdającej zgodnie z harmonogramem po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.