INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW CYWILNYCH
ZACZYNAJĄCYCH LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

I. Zwolnienie z egzaminu z języka obcego na poziomie B2
Studenci, którzy:
1. uzyskali z matury rozszerzonej z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego min. 80%
lub
2. posiadają certyfikat poświadczający znajomość w/w języków na poziomie B2

zwolnieni z egzaminu końcowego z języka obcego na poziomie B2. Zwolnienie z egzaminu nie oznacza zwolnienia z zajęć z języka obcego.

 

II. Obowiązkowy lektorat języka obcego dla studentów zwolnionych z egzaminu końcowego z języka obcego na poziomie B2                

Studenci, których dotyczy pkt. 1 lub pkt. 2, mają do wyboru:

a. lektorat języka angielskiego na poziomie C1, o ile na maturze rozszerzonej z języka angielskiego uzyskali min. 95% (maksymalna liczba osób w grupie to 25)
b. lektorat języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1 (docelowo B2)
c. lektorat języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym (docelowo B1)
d. b. lektorat języka angielskiego na poziomie B1 (docelowo B2) – UWAGA: dotyczy tylko studentów zwolnionych z egzaminu końcowego B2 na podstawie matury lub certyfikatu z języka francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

Zajęcia dla studentów zwolnionych z egzaminu końcowego z języka obcego na poziomie B2 oznaczone są w planach zajęć jako JOM (Język Obcy Międzywydziałowy) i przewidziane są tylko dla tej grupy studentów.
Zajęcia JOM kończą się zaliczeniem po każdym semestrze nauki.

 

III. Lektorat języka angielskiego kończący się egzaminem na poziomie B2
Na zajęcia z języka angielskiego uczęszczają studenci, którzy
- zdawali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub
- na maturze rozszerzonej z języka angielskiego uzyskali wynik poniżej 80%.
Po czterech semestrach nauki języka angielskiego studenci przystępują do obowiązkowego egzaminu końcowego na poziomie B2.

 

IV. Lektorat języka niemieckiego i rosyjskiego
Lektorat języka niemieckiego i rosyjskiego przeznaczony jest również dla studentów, którzy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie B2 z języka niemieckiego lub rosyjskiego i tym samym rezygnują z lektoratu z języka angielskiego.