STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

01-476 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A

Kierownik SJO mgr Elżbieta Twardowska Tel: (+48) 261 83-96-67 /  Fax: 261 837 014
Sekretariat SJO  Tel. (+48) 261-83-96-67 Tel. (+48) 261-83-91-37 fax. (+48)  261-83-70-14

NIP 527-020-63-00

Lokalizacja SJO