Studium Języków Obcych jest samodzielną jednostką organizacyjną i dydaktyczną, z własnym kierownictwem, bezpośrednio podlegającym Prorektorowi ds. kształcenia. SJO rozpoczęło swoją działalność od początku istnienia Uczelni tzn. od roku 1951 i bazuje na wieloletnim doświadczeniu i praktyce lektorów wywodzących się z renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Głównym zadaniem jest kształcenie studentów wszystkich form studiów, kadry WAT, jak również osób cywilnych, w zakresie języków obcych.

Zgodnie z nową uchwałą Senatu absolwent WAT jeśli posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (udokumentowanego egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną SJO albo certyfikatem międzynarodowym np. FCE), to uczęszcza na inny język: niemiecki, francuski, rosyjski (tzn. posiada znajomość na poziomie B1 czyli średnim).

Znajomość języka otwiera drzwi do nowych kultur i nowych wyzwań, dlatego aktywnie promujemy naukę języków obcych uwzględniając, nie tylko, profil i kierunek studiów ale stanowi ważny czynnik w rozszerzaniu wiedzy technicznej, prawniczej, biznesowej itp.

Korzystamy z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i oryginalnych tekstów.

W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne kursy językowe. Początki kształcenia kursowego sięgają roku 1990, kiedy to zorganizowane zostały wtedy dwa kursy języka angielskiego pierwszego stopnia. W latach 1993-1996, Studium pełniło rolę ośrodka językowego, kształcącego dla potrzeb Instytucji Centralnych MON. W latach 1996-2002, w ramach SJO WAT funkcjonował etatowy Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych. W chwili obecnej, kursy językowe w SJO WAT realizowane są dla potrzeb Jednostek Organizacyjnych MON, jak również dla osób cywilnych.

Ponadto, SJO WAT ma możliwości zorganizowania kursu języka polskiego dla cudzoziemców.

Studium Języków Obcych jest w pełni przygotowane do prowadzenia kształcenia kursowego.